Praha.cz

 
Osobnosti
Franz Kafka

Franz Kafka„Lež se nastoluje jako světový řád.“

FFranz Kafka se narodil 3. července 1883. Pocházel z rodiny velkoobchodníka s galanterií Hermanna Kafky a Julie Kafkové, rozené Löwyové. Měl několik sourozenců, kteří však zemřeli. Bratři Georg a Heinrich zemřeli v dětském věku a tři sestry Elli, Valli a Ottlu byly později oběťmi nacistů a zemřely v koncentračních táborech. Je známo, že se svým otcem nevycházel dobře, což ovlivnilo nejen jeho dětství, ale vztah k ženám i dílo – cítil se odloučený, bezbranný.

Celý článek...
 
Karel Čapek
Karel Čapek portrét

„Jen malí lidé se perou o prestiž, velcí ji mají.“

Karel Čapek se narodil roku 1890 v Malých Svatoňovicích. S bratrem Josefem pocházeli ze vzdělané rodiny a zejména ze strany matky Boženy se mu dostalo ono chytré vnímání světa. Otec Antonín byl báňským lázeňským lékařem. Měli ještě sestru Helenu. Studoval na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy a následovaly studia v Berlíně a Paříži. Bratr Josef byl nadaným malířem. Studoval na pražské Uměleckoprůmyslové škole malbu a grafiku.

Celý článek...
 
Antonín Dvořák

Antonín Dvořák se narodil a vyrůstal v Nelahozevsi blízko Prahy. Jeho otec František byl řezníkem. V letech 1853-1856 pobýval ve Zlonicích, kde se ho ujal místní kantor a varhaník Antonín Liehmann, který odhalil jeho mimořádný hudební talent, hrál na housle, klavír a varhany. V šestnácti letech odešel do Prahy studovat varhanickou školu. Zároveň hrál na violu v orchestru Prozatímního divadla pod vedením Bedřicha Smetany a v kostele u sv. Vojtěcha na Novém Městě pražském za pár zlatek měsíčního platu.

Celý článek...
 
Ema Destinnová

Emílie Kittlová, známá spíše pod pseudonymem Ema Destinnová se narodila 26. února 1878 v Praze. Už odmala byla velice umělecky nadaná, malovala, učila se hře na housle u profesofa Ferdinanda Lachnera a teprve v osmi letech měla svůj první koncert. Krátkou dobu se snažila i psát u profesorky Destinnové-Löwelové a její jméno si později zvolila za svůj pseudonym. Ema studovala herectví na dramatické škole při Národním divadle v Praze. Debutovala roku 1897 v drážďanské dvorní opeře v roli Santuzzi z opery Cavalleria rusticana a úspěch na sebe nenechal dlouho čekat. Okamžitě byla přijata k pětileté spolupráci v berlínské státní opeře.

Celý článek...
 


Strana 2 z 3