Praha.cz

 
Nacházíte se: Zprávy Zprávy z Prahy Praha 7 má nový projekt, oběti domácího násilí budou mít mnohem větší podporu
Praha 7 má nový projekt, oběti domácího násilí budou mít mnohem větší podporu
Pátek, 24. červen 2016 07:27

Na Praze 7 vznikl zcela unikátní projekt - svoji činnost zahájila Komunitní skupina pro řešení případů domácího násilí. Cílem projektu je zvýšit informovanost široké veřejnosti o problematice domácího násilí, zaměřit se na prevenci a propojit odborníky s ohroženými osobami či lidmi, kteří s těmito osobami přicházejí do kontaktu.Komunitní skupina pro řešení případů domácího násilí (KOS) vznikla v Praze 7 v polovině června. Koordinace její činnosti se ujali odborníci z centra LOCIKA, které pomáhá týraným dětem i dalším obětem domácího násilí. Záštitu nad projektem převzala Silvie Kratochvílová, radní Prahy 7 pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví. Radnice MČ Praha 7 projekt podpořila také finančně.

„Z výzkumů vyplývá, že Česká republika je na tom z hlediska informovanosti lidí v krizových situacích nejhůře ze všech zemí Evropské unie. Povědomí o službách je velmi nízké, a to chceme změnit. Domácí násilí se odehrává mezi blízkými lidmi za zavřenými dveřmi domova. Lidé zvenčí zjišťují jen velmi obtížně, že se něco děje, a samotné oběti často ani nevědí, na koho by se mohly obrátit, kde vyhledat pomoc,“ uvedla radní Silvie Kratochvílová.

V KOS je zastoupena celá řada různých odborností. Ve skupině zasedají sociální a terénní pracovníci, psychologové, pedagogové, policisté či například také soudkyně obvodního soudu. Mezi jejich prvotní úkoly bude patřit odstranění bariér v jednotlivých rezortech, úzké propojení všech zúčastněných aktérů a nastavení koordinovaného postupu při zjišťování a řešení případů domácího násilí.

„Důležité nyní bude také zapojení lékařů z Prahy 7, kteří mnohdy jako první zachytí signály, že by v některých rodinách mohlo docházet k násilnému chování,“ doplnila radní Kratochvílová.

Dalšími vytýčenými úkoly KOS bude příprava informačních materiálů či osvětových kampaní, které by motivovaly oběti domácího násilí k vyhledání pomoci. Důležitou roli budou sehrávat také preventivní akce zaměřené na ohrožené skupiny obyvatel, jako jsou například školní přednášky pro mladé dívky. Připravují se také odborná školení pro pracovníky působící v terénu. KOS se chce ve své činnosti zaměřit i na cizojazyčné obyvatele.
Zdroj: Praha 7
Ilustrační foto: Pixabay(zem)Praha 7 má nový projekt, oběti domácího násilí budou mít mnohem větší podporu