Praha.cz

 
Vyšehrad
Panorma Vyšehrad

Nachází se v místech, které bylo již osídleno v hluboké minulosti, v pravěké době. Najdeme ho na pravém břehu Vltavy a dnes tohoto bodu můžeme pohodlně dosáhnout metrem C ze stanice Vyšehrad. Odrývá se zde nádherný výhled na panoramata Prahy.


Rotunda sv. MartinaVyšehrad je uváděn v mnohých uměleckých dílech, obrazech i literatuře. Jedna ze symfonických básní Smetanova díla Má vlast, je také po tomto místě pojmenována. Vyšehrad je opředen mnoha mýty a legendami. Například o Krokovi a jeho dcerách, vládě kněžny Libuše i věznění Horymíra se Šemíkem.
Rytina VyšehraduNa samém prvopočátku bylo toto hradiště nazvané Chrasten sídlem knížat i králů, kteří zde sídlili v románském hradě a knížecím paláci. V 11. století se Vyšehrad dočkal prvního rozkvětu, který mu dopřál kníže a později král Vratislav II., který Vyšehrad povýšil na honosné sídlo. O další obnovu se později postaral Karel IV., který stanovil, že Vyšehrad bude místem korunovace českých králů. Sídlem vládců se však později stal Pražský hrad.
KasematyVyšehrad sloužil různým účelům, byl mnohokrát poničen např. již v době husitských válek (zejména hradby) a mnohokrát přestavován. V druhé polovině 19. století, po zrušení vojenské pevnosti, dostává toto místo pomalu podobu, kterou známe dnes.
Sál GorliceSoustřeďuje se zde více architektonických památek a neopominutelným skvostem je rotunda sv. Martina pocházející z konce 11. století. Byla postavena v románském stylu a je nejstarší rotundou v Praze. Dále zde nalezneme například sousoší Přemysla a Libuše a další Myslbekova díla, můžeme se podívat i do Kasemat nebo do sálu Gorlice, kde jsou umístěny některé sochy z Karlova mostu. Je zde také chrám sv. Petra a Pavla z 11. století.
Slavín

Pietním místem je zdejší hřbitov Slavín, kde jsou k věčnému odpočinku ukládány přední české osobnosti, mezi nimiž, můžeme jmenovat třeba Vlastu Buriana, Bedřicha Smetanu, Natašu Gollovou, Miladu Horákovou nebo Waldemara Matušku.


Autor: Natálie Růžičková