Praha.cz

 
Nacházíte se: Zprávy Zprávy z Prahy Pražská hygienická stanice zkontrolovala občerstvení na cyklostezce podél Vltavy
Pražská hygienická stanice zkontrolovala občerstvení na cyklostezce podél Vltavy
Středa, 29. červen 2016 13:18
Kontroly stánkového prodeje občerstvení na cyklostezce z Komořan do Podolí, zdroj: Hygienická stanice hlavního města Prahy

Na cyklostezce vedoucí vedoucí podél pravého břehu Vltavy z Komořan do Podolí byla provedena Hygienickou stanicí hlavního města Prahy (HSHMP) kontrola stánků s prodejem občerstvení. Z celkem osmi provozoven byly jen dvě schváleny HSHMP. Zařízení, která byla v čase šetření uzavřena, ať již z důvodu počasí či provozní doby, budou předmětem následující kontrolní činnosti HSHMP.Na cyklostezce vedoucí z Komořan do Podolí, která katastrálně spadá na území Prahy 4 a 12, jsou kontroly prováděny každoročně vždy na začátku letní sezóny a dále dle potřeby v průběhu celého léta. Lokalita cyklostezky je pro obyvatele hlavního města Prahy čím dál více populárnější nejen z důvodu sportovních aktivit, ale také díky zajímavostem, nacházejícím se v této rekreační lokalitě. Vzhledem k narůstajícímu zájmu o podnikání ve stravovacích službách v této lokalitě a zejména pro zajištění potravinové bezpečnosti byly první kontroly zaměřeny především na legální provozování stánkového prodeje a následné dodržování hygienických požadavků a plnění povinností při prodeji občerstvení, včetně nápojů.

Při kontrolách provedených zaměstnanci (kontrola byla zahájena zaměstnanci oddělení hygieny výživy pobočky Jih dne 30. 5. 2016.) bylo zjištěno umístění celkem osmi pevných stánků a jednoho odpočinkového areálu se sortimentem prodeje balených či nebalených nápojů, pokrmů rychlého občerstvení, zmrzlin až po nabídku grilovaných specialit. Kontrolní činnost HSHMP byla zaměřena na dodržování hygienických podmínek při přípravě a prodeji občerstvení, stavebně technický stav stánků a jejich vybavení, napojení stánků na zdroj pitné vody a řádné odkanalizování, dodržování podmínek osobní a provozní hygieny.

Dále bylo sledováno dodržování podmínek při skladování potravin, včetně zachování teplotního řetězce a zajištění dostatečného počtu chladících a mrazících zařízení pro oddělené skladování. Dle zavedených požadavků Evropské unie bylo sledováno i správné značení alergenů u nabízených pokrmů a v neposlední řadě bylo také kontrolováno zajištění vhodného sociálního zázemí a to nejen pro zaměstnance, ale samozřejmě i pro zákazníky.

Kontroly stánkového prodeje občerstvení na cyklostezce z Komořan do Podolí, zdroj: Hygienická stanice hlavního města PrahyV uvedené lokalitě byly pouze dva stánky z celkového počtu kontrolovaných objektů schváleny HSHMP. V žádném z těchto dvou zařízení nebyla z hygienického hlediska zjištěna závažná porušení, jednalo se pouze o drobné závady technického charakteru, jejichž odstranění bylo na místě projednáno s provozovatelem zařízení. Stánky, u kterých nebylo vydáno souhlasné stanovisko HSHMP, byly předány k dalšímu řešení na místně příslušný stavební úřad. Zařízení, která byla v čase šetření uzavřena, ať již z důvodu počasí či provozní doby, budou předmětem následující kontrolní činnosti HSHMP.Zdroj a foto: Hygienická stanice hlavního města Prahy(zem)Pražská hygienická stanice zkontrolovala občerstvení na cyklostezce podél Vltavy